Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
21. července 2024 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

D&D MOTOR GENOVA se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web D&D MOTOR GENOVA a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu D&D MOTOR GENOVA souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

D&D MOTOR GENOVA shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. D&D MOTOR GENOVA také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na D&D MOTOR GENOVA automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou D&D MOTOR GENOVA využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu D&D MOTOR GENOVA.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu D&D MOTOR GENOVA, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: D&D MOTOR GENOVA nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

D&D MOTOR GENOVA doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na D&D MOTOR GENOVA. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. D&D MOTOR GENOVA nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo D&D MOTOR GENOVA a rodinu webů D&D MOTOR GENOVA.

Použití osobních informací

D&D MOTOR GENOVA shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu D&D MOTOR GENOVA a k poskytování služeb, o které jste požádali. D&D MOTOR GENOVA také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z D&D MOTOR GENOVA a jeho přidružených částí. D&D MOTOR GENOVA vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. D&D MOTOR GENOVA neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. D&D MOTOR GENOVA Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc D&D MOTOR GENOVA může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb D&D MOTOR GENOVA a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

D&D MOTOR GENOVA nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

D&D MOTOR GENOVA udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu D&D MOTOR GENOVA za účelem zjištění, jaké služby D&D MOTOR GENOVA jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům D&D MOTOR GENOVA, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web D&D MOTOR GENOVA prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící D&D MOTOR GENOVA nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku D&D MOTOR GENOVA a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů D&D MOTOR GENOVA nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web D&D MOTOR GENOVA používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky D&D MOTOR GENOVA nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti D&D MOTOR GENOVA, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb D&D MOTOR GENOVA nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

D&D MOTOR GENOVA zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. D&D MOTOR GENOVA uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

D&D MOTOR GENOVA vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se D&D MOTOR GENOVA nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte D&D MOTOR GENOVA na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation